logo

Vào hạ 2023 – chuyến đi hội tụ yêu thương

Ngày cập nhật: 08/05/2023

Vào hạ 2023 – chuyến đi hội tụ yêu thương


Những ngày đầu tháng 5 nắng vàng rực rỡ, Văn phòng Công chứng Phan Xuân tổ chức chuyến đi Hội Tụ Yêu Thương tại Vùng đất Quảng Bình.